Agencija za varnost prometa in Zavod Vozim, ki je nacionalni koordinator Evropske listine o varnosti v cestnem prometu, sta danes v Ljubljani izvedla mednarodno konferenco Prihodnost e-skirojev v Sloveniji. Vzpon tega načina prevoza, skupaj s spremembami v sektorju mikromobilnosti predstavlja nove izzive za oblikovalce politik. E-skiroji so vse bolj razširjeni, toda že več let zapored podatki kažejo, da ne sodijo med najbolj varna prevozna sredstva. Vse težje so namreč posledice prometnih nesreč z njihovo udeležbo. Lani sta v prometnih nesrečah z e-skirojem umrla dva voznika e-skiroja, oba sta bila samoudeležena, nobeden od njiju ni imel zaščitne čelade. Strmo narašča tudi število hudo in lažje poškodovanih, v letu 2022 je bilo vseh poškodb 196, to je še enkrat več kot leto poprej. Lani je policija ugotovila 727 prekrškov, med katerimi prevladujejo nepravilna stran/smer vožnje in neprilagojena hitrost, pa tudi neuporaba čelade, neupoštevanje pravila o prednosti, rdeče luči, uporaba mobitela in slušalk, pa tudi nepravilnosti na vozilu. Do začetka letošnjega aprila je bilo zabeleženih že 25 prometnih nesreč z udeležbo voznika e-skiroja.
slika
Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost prometa (European Transport Safety Council), je v osrednjem nagovoru poudaril: »E-skiroji so v evropskih mestih vse pogostejši, a na žalost se soočamo tudi z vse več resno poškodovanimi vozniki e-skirojev. Da bi ta trend obrnili, je potrebno sprejeti nekaj smiselnih ukrepov za varnost voznikov e-skirojev in drugih udeležencev v prometu. E-skiroji lahko igrajo pomembno vlogo v mestih trajnostne prihodnosti, ki pa morajo dati prednost varnosti ranljivih udeležencev v prometu, če ti uporabljajo načine prevoza, ki so veliko manj tvegani za druge udeležence v prometu kot so avtomobili, tovorna in druga motorna vozila. Čeprav menimo, da bi morali vozniki e-skirojev voziti s prilagojeno hitrostjo in bi morali vselej nositi čelade, je na drugi strani odgovornost mest, da vzpostavijo varno cestno infrastrukturo z mrežo ločenih kolesarskih stez in določijo ustrezne omejitve hitrosti, kar je ključno za večjo prometno varnost.«
slika
Mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, je uvodoma poudarila: E-skiroji so vse bolj razširjeni, toda že več let zapored podatki kažejo, da ne sodijo med najbolj varna prevozna sredstva. Prometnih nesreč z njihovo udeležbo je namreč vse več, najpogosteje pa so povzročitelji prav vozniki e-skirojev sami. Ta delež celo narašča, saj so bili vozniki e-skirojev v letu 2021 sami odgovorni za 61 odstotkov vseh prometnih nesreč, lani pa že za 66 odstotkov. Od septembra 2019, odkar Policija beleži statistiko, do začetka letošnjega aprila, torej v treh letih in pol, je bilo na slovenskih cestah že več kot 430 nesreč z udeležbo voznikov e-skirojev. V letu 2022 jih je bilo že 231. Glavnina nesreč, skoraj 87 %, je zabeležena v naseljih. Med vzroki prevladuje neprilagojena hitrost, tovrstnih nesreč je bilo za tretjino, pogosto je vzrok tudi nepravilna stran ali smer vožnje ter neupoštevanje pravila o prednosti. Največ povzročiteljev je bilo v starosti od 18 do 44 let, zaskrbljujoče pa je, da je bilo sedem povzročiteljev tudi v starosti do 14 let in 15 povzročiteljev v starosti do 17 let. Na tem mestu zato apel k premisleku o dvigu starostne meje za vožnjo e-skiroja. Nedavno je Evropski svet za varnost v prometu predlagal najnižjo starost voznika e-skiroja 16 let ali omejitev v skladu s starostjo za vožnjo mopeda. Prav to je Agencija za varnost prometa predlagala že pred leti, saj naša nacionalna zakonodaja predpisuje, da lahko oseba vozniški izpit za kolo z motorjem oz. moped opravi pri 15 letih. E-skiro je namreč láhko motorno vozilo in ne igrača.«
slika
David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM, je izpostavil: »Dejstvo je, da so nove oblike mobilnosti - med katere spadajo tudi e-skiroji - tukaj. Če želimo doseči družbene spremembe, da bodo te oblike mobilnosti varne in trajnostne, je ključno, da jim damo prednost pred avtomobili, vendar ne pred pešci oz. ostalimi uporabniki javnih površin. In ne na račun varnosti! Organizacije, tako v Sloveniji kot v EU, imamo možnost, da na področju e-skirojev odpiramo dialog, skupaj iščemo rešitve in prispevamo vsaka svoj delež k skupnem celostnem pristopu za zagotavljanje varnosti za prav vse udeležence, predvsem najranljivejše. Eden od ključnih stebrov k temu pristopu je spreminjanje stališč in vedenj vseh plasti družbe.« Matjaž Leskovar, Sektor prometne policije, Generalna policijska uprava, je dejal: »E-skiroji kot prevozno sredstvo so tudi v Sloveniji vse bolj priljubljeni. Hiter porast števila e-skirojev je prinesel številne pozitivne vplive na okolje in večjo mobilnost, hkrati pa njihova udeležba vpliva tudi na prometno varnost. Večja uporaba e-skirojev zaradi karakteristik tega prevoznega sredstva in načina vožnje pomeni tudi večje tveganje za nastanek prometnih nesreč in telesnih poškodb. Zato prihajajo s tem tudi pomembni izzivi, kako poskrbeti za primerno zakonodajo, infrastrukturo in izobraževanje uporabnikov. Zakon o pravilih cestnega prometa jih obravnava kot lahka motorna vozila in določa tudi pogoje za vožnjo, kar pa seveda ni dovolj. Policisti so v letu 2020 pri voznikih e-skirojev ugotovili 79 kršitev, v letu 2021 kar 247 kršitev in v letu 2022 že 727 kršitev. Najpogostejše kršitve so nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba zaščitne čelade in nepravilnosti na vozilu. V porastu je tako število prometnih nesreč kot število ugotovljenih kršitev. V letu 2022 sta umrla 2 voznika e-skiroja. V letošnjem letu pa je bilo v prometnih nesrečah udeleženih že 25 voznikov e-skirojev, kar je zaskrbljujoče, saj se obdobje ugodnejšega vremena šele začenja. Za vse, ki se ukvarjamo s prometno varnostjo, predstavlja izziv vprašanje, kako zagotoviti večjo varnost voznikov e-skirojev. S skupnim sodelovanjem med pristojnimi deležniki pa bomo zagotovo našli ustrezne odgovore.«
slika
Anamaria Hren, mag. inž. prom., vodja Sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa, je v predavanju izpostavila: »Do 2. aprila letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 25 voznikov e-skirojev, enako lani, letos ni umrl nihče, lani v tem času prvi voznik e-skiroja v Sloveniji. Hudo je bil letos poškodovan eden, lani pa v tem času dva voznika e-skiroja, lahko pa letos 19, lani pa 15. Električne skiroje mnogi uporabljajo za premagovanje krajših razdalj, to sodobno prevozno sredstvo je hkrati postalo tudi eden od korakov k zeleni mobilnosti, predvsem v mestih. To je seveda dobrodošlo, vedno pa poudarjamo, da je nujna pravilna in odgovorna vožnja. Področje mikromobilnosti bo potrebno v prihodnje naslavljati z največjo mero odgovornosti in ustrezno prometno politiko ter prilagoditvijo zakonodaje, da bomo lahko tudi na tem področju dosegli povečanje prometne varnosti.« Elvis A. Herbaj, Policijska uprava Celje, je bil jasen: »E-skiroji so med nami, zato si ne smemo zatiskati oči, da bi jih, tudi z morebitno prepovedjo, izkoreninili. Dejstvo, da so v prometu tovrstni udeleženci, moramo sprejeti. Bistveno pa je, da imamo na tržišču različne vrste e-skirojev in da potrebno dodobra razmisliti, ali je trenutna zakonodaja ustrezna. Razmisliti bo potrebno tudi, na kakšen način od uporabnikov zahtevati ustrezno usposobljenost, njihovo odgovornost za varno udeležbo v cestnem prometu ter tudi njihovo odškodninsko odgovornost v primerih, ko bodo povzročili škodo na drugih vozilih in/ali udeležencih. Vsekakor pa bo potrebno veliko narediti tudi na cestni infrastrukturi, ki je v slabem stanju, običajno prav na delih vozišč, kjer se vozijo uporabniki e-skirojev.«
slika
Uroš Tominc, dr. med., specialist travmatolog, UKC Ljubljana, je spregovoril o posledicah nesreč pri uporabi e-skirojev, ki jih obravnava UKC Ljubljana: »Od začetka pojava električnih skirojev v Sloveniji opažamo povečano število poškodb udeležencev v prometnih nesrečah ali dogodkih. Predvsem so nas presenetile hude poškodbe, bolj primerljive tistim, ki nastanejo pri nezgodah mopedistov in motoristov. Med njimi so bile tudi življenje ogrožajoče poškodbe in tudi smrtne poškodbe. Glavni problem je v nezavedanju voznikov glede hitrosti, ki jo e-skiro razvije, mnogi še vedno dojemajo e-skiro kot običajen skiro. Hitrost skiroja na nožni pogon je okrog 10 km/h, e-skiroja pa vsaj 20 km/h, zato je že pri ustavljanju in sestopanju z ustavljajočega se e-skiroja in skiroja pomembna razlika. Vsaka podvojitev hitrosti pomeni 4 x večjo energijo, ki jo mora absorbirati telo ob morebitnem padcu ali trku. Ker so e- skiroji postali del vsakdanjega prometa, je potrebna ustrezna zakonodaja, ki bo e-skiroje varno umestila v promet, predvsem pa promocija njihove varne uporabe.« Ivan Begović, direktor področja mikromobilnost pri Boltu za Slovenijo in Hrvaško, je dejal: »Varnost uporabnikov e-skirojev in vseh udeležencev v prometu je bila Boltova prioriteta že od uvedbe storitev mikromobilnosti. Čutimo se dolžne uvajati vedno višje standarde v industriji. Kot največji operater mikromobilnosti v Evropi to odgovornost jemljemo resno in upamo, da bomo zahvaljujoč delu, ki ga vlagamo v razvoj in izboljšanje naših storitev ter sodelovanju z nevladnimi organizacijami in mestno upravo, lahko nadaljevali to delo v Sloveniji.«
Na konferenci je bil poudarek namenjen tudi predstavitvi Evropske listine o varnosti v cestnem prometu (European Road Safety Charter), ki jo je predstavila Sophie Vanhove, projektna uradnica na inštitutu Vias, vključena v mednarodno in belgijsko koordinacijo Listine: »Evropska listina o varnosti v cestnem prometu je največja spletna platforma o varnosti v cestnem prometu, ki jo je razvila Evropska komisija. Z več kot 3.500 člani si prizadeva za izmenjavo znanja in izkušenj med različnimi vrstami deležnikov po vsej Evropi, da bi skupaj delovali v smeri Vizije nič.« Anže Albreht, direktor Zavoda Reševalni Pas, prejemnik nagrade ERSC v kategoriji Safe System Approach, pa je dejal: »Prostovoljci Zavoda Reševalni pas smo dokaz, da lahko vsaka skupina ali posamezni državljan pripomore k izboljšanju prometne varnosti in kulture. Od leta 2013 pa vse do danes, smo z intenzivnim ozaveščanjem in poudarjanjem pomena reševalnega pasu ob zastojih na avtocestah, dosegli velik napredek. Intervencijske službe se vse redkeje srečujejo s težavami pri prebijanju preko zastojev. Nagrada European Road Safety Charter v letu 2022 potrjuje, da smo dosegli veliko, hkrati pa nam nalaga še večjo odgovornost za delo v prihodnje.« Plenarnemu delu je sledil moderiran panel, na katerem so sodelovali Antonio Avenoso, Sophie Vanhove, mag. Simona Felser, David Razboršek, mag. Andreja Knez, v. d. generalnega direktorja Direktorata za ceste in cestni promet MzI, Uroš Tominc in Matjaž Leskovar. Sogovorniki so izpostavili nekaj pomembnih izhodišč in smernic za prihodnost ureditve področja e-skirojev v Sloveniji. Mag. Knez je izpostavila predvsem varnost, ki jo moramo postaviti na prvo mesto, pri čemer mora za lastno varnost poskrbeti vsak uporabnik e-skiroja, seveda pa tudi ostali udeleženci v prometu. »Pri sistemskem zagotavljanju varnosti imamo tri ključne izzive: prostorsko načrtovanje prizanesljive infrastrukture, ki ranljive udeležence ščiti in jih ne izpostavlja, vozila, ki morajo biti ustrezno konstruirana in varna ter opolnomočenje uporabnikov e-skiroja, ki bi se moralo začeti že v šolskem kurikulumu in nadaljevati pri delovno aktivnih uporabnikih.«
Pravila varne vožnje e-skirojev Vozniki e-skirojev morajo voziti po površinah, namenjenih kolesarjem, po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, pa morajo uporabniki voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Z e-skirojem se je torej prepovedano voziti po pločniku, ki je namenjen le pešcem. Z vidika varnosti vseh udeležencev je pomembno, da mora imeti voznik e-skiroja ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike. Največja previdnost je potrebna na območjih skupnega prometnega prostora, ki ga souporabljajo vsi udeleženci v skladu z načeli cestnega prometa. Vozniki morajo v območju skupnega prometnega prostora voziti tako, da ne ogrožajo nikogar. V območjih za pešce lahko vozijo le z maksimalno hitrostjo pešca, še najbolje pa je, da sestopijo. E-skiroji so skoraj neslišni, zato jih drugi udeleženci v prometu težje zaznajo, prav tako pogosto ne pričakujejo, da so tako hitri. Nase naj zato vozniki e-skirojev opozorijo z zvočnim signalom. Tudi voznike e-skirojev Agencija za varnost prometa poziva k ničelni toleranci do alkohola v prometu, saj je bilo lani 29 voznikov e-skirojev povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Na voznike e-skirojev pa morajo biti še posebej pozorni vozniki motornih vozil. Pri prehitevanju e-skirojev morajo dosledno upoštevati minimalno bočno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra in prehitevanje izvesti le tedaj, ko je to povsem varno.
Posted on

Prihodnost e-skirojev v Sloveniji

V tem tednu, vse do 9. aprila 2023, poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skirojev.

Beri dalje
Najbolj prestižen primerek
NOVICE
Najbolj prestižen primerek
RAM 1500 tungsten
Iztok Krajnc
Osnovni za 9.111 EUR
NOVICE
Osnovni za 9.111 EUR
Nissan dayz
Iztok Krajnc
3,5 sekunde do 100!
NOVICE
3,5 sekunde do 100!
Mercedes-AMG GLC coupé
Iztok Krajnc
Obuditev nizkega poltovornjaka?
NOVICE
Obuditev nizkega poltovornjaka?
Ford maverick
Iztok Krajnc
Osvežen izgled in nova barva
NOVICE
Osvežen izgled in nova barva
Mazda2 hybrid
Iztok Krajnc
519 ‘konjev’ in 90 kilometrov na elektriko
NOVICE
519 ‘konjev’ in 90 kilometrov na elektriko
Porsche cayenne S E-hybrid
Iztok Krajnc
SF90 bo postal SF100
NOVICE
SF90 bo postal SF100
Ferrari SF100
Iztok Krajnc
Skice napovedujejo premiero
NOVICE
Skice napovedujejo premiero
Škoda kodiaq
Iztok Krajnc
Osvežitev je prinesla tudi nizko streho
NOVICE
Osvežitev je prinesla tudi nizko streho
Genesis GV80 in GV80 coupe
Iztok Krajnc
Posodobitev na obzorju
NOVICE
Posodobitev na obzorju
BMW i4
Iztok Krajnc
Kmalu z okroglimi 300 ‘konjički’
NOVICE
Kmalu z okroglimi 300 ‘konjički’
Toyota GR yaris
Iztok Krajnc
Najbolje založen najmanj 130 tisočakov
NOVICE
Najbolje založen najmanj 130 tisočakov
Lexus LM
Iztok Krajnc
Povsem razgaljen
NOVICE
Povsem razgaljen
Lincoln aviator
Iztok Krajnc
Na Japonskem že drugačna
NOVICE
Na Japonskem že drugačna
Honda accord
Iztok Krajnc
Ekstremen malček po vzoru igric
NOVICE
Ekstremen malček po vzoru igric
Nissan concept 20-23
Iztok Krajnc
Sveža izdaja prihodnje leto
NOVICE
Sveža izdaja prihodnje leto
Hyundai tucson
Iztok Krajnc
Električar za 7.000 evrov
NOVICE
Električar za 7.000 evrov
Geely (Geome) panda knight
Iztok Krajnc
Olimpijci na gorivne celice
NOVICE
Olimpijci na gorivne celice
Toyota mirai
Iztok Krajnc
677 ‘konjičkov’ za hitro premikanje
NOVICE
677 ‘konjičkov’ za hitro premikanje
Cadillac CT5-V blackwing
Iztok Krajnc
Varno na snegu in ledu
NOVICE
Varno na snegu in ledu
Continental
Iztok Krajnc
Hitrejše polnjenje in še kaj!
NOVICE
Hitrejše polnjenje in še kaj!
Audi Q4 e-tron
Iztok Krajnc
Crossland samo še na elektriko
NOVICE
Crossland samo še na elektriko
Opel crossland
Iztok Krajnc
40. obletnica enoprostorcev
NOVICE
40. obletnica enoprostorcev
Chrysler pacifica
Iztok Krajnc
Hibrid prihaja prihodnje leto
NOVICE
Hibrid prihaja prihodnje leto
Fiat 600 hybrid
Iztok Krajnc
Čisto majhni popravki
NOVICE
Čisto majhni popravki
BMW M3
Iztok Krajnc
Priključni hibrid, ampak leta 2025
NOVICE
Priključni hibrid, ampak leta 2025
Ford ranger PHEV
Iztok Krajnc
V tretje gre še raje
NOVICE
V tretje gre še raje
Volkswagen tiguan
Iztok Krajnc
Najhitrejša ariya
NOVICE
Najhitrejša ariya
Nissan ariya nismo
Iztok Krajnc
Divji predstavnik serije 02
NOVICE
Divji predstavnik serije 02
Manhart Alpina 2002 tii
Iztok Krajnc
Sport quattro za 21. stoletje
NOVICE
Sport quattro za 21. stoletje
Elegend EL1
Iztok Krajnc
Samo na elektriko
NOVICE
Samo na elektriko
Audi A6 avant
Iztok Krajnc
800 kilometrov s polno baterijo
NOVICE
800 kilometrov s polno baterijo
Toyota
Iztok Krajnc
297 kilometrov, pravi WLTP
NOVICE
297 kilometrov, pravi WLTP
Renault trafic E-tech
Iztok Krajnc
Taycan bo imel več kot 1.000 ‘konjev’!
NOVICE
Taycan bo imel več kot 1.000 ‘konjev’!
Porsche taycan GT
Iztok Krajnc
850 ‘konjev’ za 326.000 EUR
NOVICE
850 ‘konjev’ za 326.000 EUR
Gronos 4x4 by Mansory
Iztok Krajnc
Češka eksotika išče novega lastnika
NOVICE
Češka eksotika išče novega lastnika
Tatra 613-4 Mi electronic 
Iztok Krajnc
Prihaja kitajska podznamka
NOVICE
Prihaja kitajska podznamka
Cupra tavascan
Iztok Krajnc
Nova generacija s 15-palčnim zaslonom
NOVICE
Nova generacija s 15-palčnim zaslonom
GMC acadia
Iztok Krajnc
Mali princ je postal faraon
NOVICE
Mali princ je postal faraon
NSU ramses
Iztok Krajnc
Zadnji s klasičnim motorjem?
NOVICE
Zadnji s klasičnim motorjem?
Audi Q3
Iztok Krajnc
Tretji ne bo samo električen
NOVICE
Tretji ne bo samo električen
Peugeot 3008
Iztok Krajnc
Zmešnjava
NOVICE
Zmešnjava
Changan qiyuan CD701 concept
Iztok Krajnc
Pumo bodo poganjali elektroni!
NOVICE
Pumo bodo poganjali elektroni!
Ford puma
Iztok Krajnc
S takšnim pridete najdlje
NOVICE
S takšnim pridete najdlje
BMW iX1 edrive20
Iztok Krajnc
ID.7 GTX ne bo imel 558 ’konjev’!
NOVICE
ID.7 GTX ne bo imel 558 ’konjev’!
Volkswagen ID.X performance
Iztok Krajnc
Končno je dobil zeleno luč
NOVICE
Končno je dobil zeleno luč
Nissan murano
Iztok Krajnc
V novi generaciji še bolj divji
NOVICE
V novi generaciji še bolj divji
Peugeot e-3008
Iztok Krajnc
Najbolj udobna toyota odslej tudi SUV
NOVICE
Najbolj udobna toyota odslej tudi SUV
Toyota century
Iztok Krajnc
Prihodnje leto pripelje električni macan
NOVICE
Prihodnje leto pripelje električni macan
Porsche macan EV
Iztok Krajnc
Nov dan, nov SUV …
NOVICE
Nov dan, nov SUV …
Renault kardian
Iztok Krajnc
Strupenjača se vrača
NOVICE
Strupenjača se vrača
Shelby cobra CSX10000
Iztok Krajnc
Hiter kot šesti golf R
NOVICE
Hiter kot šesti golf R
Volkswagen ID.3 GTX
Iztok Krajnc
Pri znamki Seat so ponosni na svoje korenine
NOVICE
Pri znamki Seat so ponosni na svoje korenine
Seat 600
Iztok Krajnc
Povečan odmerek praktičnosti
NOVICE
Povečan odmerek praktičnosti
Renault grand kangoo
Iztok Krajnc
Botoks že po treh letih!
NOVICE
Botoks že po treh letih!
Hyundai Ioniq 5
Iztok Krajnc
Hilux z vodikovo gorivno celico
NOVICE
Hilux z vodikovo gorivno celico
Toyota hilux FCEV
Iztok Krajnc
Tekmecema se tresejo kolena
NOVICE
Tekmecema se tresejo kolena
Audi Q8
Iztok Krajnc
Med soul in niro pride EV4
NOVICE
Med soul in niro pride EV4
Kia EV4
Iztok Krajnc
Predogled električne kompaktne limuzine
NOVICE
Predogled električne kompaktne limuzine
Mercedes-benz concept CLA
Iztok Krajnc
Električen scenic bo bolj praktičen
NOVICE
Električen scenic bo bolj praktičen
Renault scenic E-tech
Iztok Krajnc
Novi passat je precej daljši!
NOVICE
Novi passat je precej daljši!
Volkswagen passat variant
Iztok Krajnc
Popolnoma odkrit!
NOVICE
Popolnoma odkrit!
Ford F-150 STX
Iztok Krajnc
Več osnovne opreme in več tehnologij
NOVICE
Več osnovne opreme in več tehnologij
Mercedes-benz EQA
Iztok Krajnc
Pozor! Enoprostornik na elektriko!
NOVICE
Pozor! Enoprostornik na elektriko!
Volvo EM90
Iztok Krajnc
X2 bo imel nizko streho
NOVICE
X2 bo imel nizko streho
BMW X2 M35i
Iztok Krajnc
Avtodom, kot si ga je zamislil Ford
NOVICE
Avtodom, kot si ga je zamislil Ford
Ford transit custom nugget
Iztok Krajnc
Priključnohibridna brezčasnost
NOVICE
Priključnohibridna brezčasnost
Volkswagen california concept
Iztok Krajnc
California na bencin in dizel
NOVICE
California na bencin in dizel
Volkswagen T7 california
Iztok Krajnc
Nemška politika in stik z realnostjo
NOVICE
Nemška politika in stik z realnostjo
Študija centra CAM glede nemške elektrifikacije prometa
Iztok Krajnc
Očarljivi predstavnik električnih avtomobilov
NOVICE
Očarljivi predstavnik električnih avtomobilov
Blower Jnr by TLCC
Iztok Krajnc
Prihaja druga generacija!
NOVICE
Prihaja druga generacija!
Mercedes-benz EQC
Iztok Krajnc
Podivjani otrok Colina Chapmana
NOVICE
Podivjani otrok Colina Chapmana
Lotus type 66
Iztok Krajnc
Poklon prvi generaciji
NOVICE
Poklon prvi generaciji
Toyota GR supra
Iztok Krajnc
Uradno ga pokažejo 13. septembra!
NOVICE
Uradno ga pokažejo 13. septembra!
Ford F-150 heritage
Iztok Krajnc
70 let prvega nemškega karavana
NOVICE
70 let prvega nemškega karavana
Opel olympia rekord caravan
Iztok Krajnc
Ekskluzivno z letalskimi sedeži
NOVICE
Ekskluzivno z letalskimi sedeži
Bentley bentayga EWB Mulliner
Iztok Krajnc
Vmesna stopnja do AMG E 63
NOVICE
Vmesna stopnja do AMG E 63
Mercedes-AMG E 53 limuzina in karavan
Iztok Krajnc
Dirkalnik za na cesto
NOVICE
Dirkalnik za na cesto
Ford mustang GTD
Iztok Krajnc
3,2 sekunde do 100 km/h!
NOVICE
3,2 sekunde do 100 km/h!
Mercedes-AMG GT
Iztok Krajnc
Ekstremen BMW M2
NOVICE
Ekstremen BMW M2
AC Schnitzer ACS2 sport
Iztok Krajnc
Prvi električni lamborghini?
NOVICE
Prvi električni lamborghini?
Lamborghini lanzador concept
Iztok Krajnc
Globalni ‘big bakkie’
NOVICE
Globalni ‘big bakkie’
Mahindra global pik up concept
Iztok Krajnc
V boj proti porscheju 911!
NOVICE
V boj proti porscheju 911!
Aston martin vantage volante
Iztok Krajnc
Predogled novega QX80?
NOVICE
Predogled novega QX80?
Infiniti QX monograph concept
Iztok Krajnc
Modra notranjost za posebno izdajo
NOVICE
Modra notranjost za posebno izdajo
Lexus LC 500 inspiration series
Iztok Krajnc
Električna zamenjava za razred A
NOVICE
Električna zamenjava za razred A
Mercedes-benz EQA
Iztok Krajnc
Prilagodljiv kompakten dostavnik
NOVICE
Prilagodljiv kompakten dostavnik
Toyota rangga concept
Iztok Krajnc
Nizozemski poklon kultni pandi
NOVICE
Nizozemski poklon kultni pandi
Fiat panda 4x4 'Piccolo Lusso'
Iztok Krajnc
300 ’konjičkov’ tudi za ID. buzz
NOVICE
300 ’konjičkov’ tudi za ID. buzz
Volkswagen ID. buzz LWB GTX
Iztok Krajnc
Range rover za 388.000 EUR
NOVICE
Range rover za 388.000 EUR
Brabus 600
Iztok Krajnc
Novi DB12 zgoraj brez
NOVICE
Novi DB12 zgoraj brez
Aston martin DB12 volante
Iztok Krajnc
Nov križanec na elektriko
NOVICE
Nov križanec na elektriko
Cadillac XT4 EV
Iztok Krajnc
Pozabite na motor V8
NOVICE
Pozabite na motor V8
Mercedes-AMG C 63, E 63
Iztok Krajnc
Najcenejši malčki pri nas
NOVICE
Najcenejši malčki pri nas
B-segment
Iztok Krajnc
Tokrat ujeta na Nürburgringu
NOVICE
Tokrat ujeta na Nürburgringu
Porsche panamera
Iztok Krajnc
Bo K3 zamenjal rio?
NOVICE
Bo K3 zamenjal rio?
Kia K3
Iztok Krajnc
Zadnji gladiator z dizelskim motorjem
NOVICE
Zadnji gladiator z dizelskim motorjem
Jeep gladiator rubicon FarOut
Iztok Krajnc
Razjarjena izdaja
NOVICE
Razjarjena izdaja
Ford F-150 raptor
Iztok Krajnc
Pomisleki zaradi prevelike teže
NOVICE
Pomisleki zaradi prevelike teže
Volkswagen ID. buzz california
Iztok Krajnc
22 centimetrov oddaljen od tal
NOVICE
22 centimetrov oddaljen od tal
Mitsubishi Xforce
Iztok Krajnc
Nizke strehe povečujejo prodajo
NOVICE
Nizke strehe povečujejo prodajo
Genesis GV80 sportscoupé
Iztok Krajnc
Razmišljanja o novih pogonskih sklopih
NOVICE
Razmišljanja o novih pogonskih sklopih
Toyota land cruiser
Iztok Krajnc
Explorer pride šele prihodnje leto
NOVICE
Explorer pride šele prihodnje leto
Ford explorer
Iztok Krajnc
Bomo dobili posebno izdajo?
NOVICE
Bomo dobili posebno izdajo?
Ford mustang shelby GT500
Iztok Krajnc
Pametni zategovalnik varnostnega pasu
NOVICE
Pametni zategovalnik varnostnega pasu
ZF
Iztok Krajnc
Dva motorja premikata novi santa fe
NOVICE
Dva motorja premikata novi santa fe
Hyundai santa fe
Iztok Krajnc
Prihaja prihodnje leto
NOVICE
Prihaja prihodnje leto
RAM 1500 rebel
Iztok Krajnc
Najzmogljivejši razred S na svetu!
NOVICE
Najzmogljivejši razred S na svetu!
Brabus 850
Iztok Krajnc
Oplova prihodnost bo zanimiva
NOVICE
Oplova prihodnost bo zanimiva
Opel experimental concept
Iztok Krajnc
M5 touring bo kmalu na cestah!
NOVICE
M5 touring bo kmalu na cestah!
BMW M5 touring
Iztok Krajnc
760 ‘konjičkov’ do 724 kilometrov daleč
NOVICE
760 ‘konjičkov’ do 724 kilometrov daleč
Cadillac escalade IQ
Iztok Krajnc
Človek, ki je osupnil nemško avtomobilsko industrijo
NOVICE
Človek, ki je osupnil nemško avtomobilsko industrijo
Erich Bitter
Iztok Krajnc
Prihaja najbolj športna izdaja
NOVICE
Prihaja najbolj športna izdaja
Alpine A110 extreme
Iztok Krajnc
Titan se bo poslovil
NOVICE
Titan se bo poslovil
Nissan titan
Iztok Krajnc
Takšen BMW 5 imel bi tudi jaz
NOVICE
Takšen BMW 5 imel bi tudi jaz
BMW serija 5 LWB
Iztok Krajnc
Najhitrejši Q8 prihaja prihodnje leto
NOVICE
Najhitrejši Q8 prihaja prihodnje leto
Audi RS Q8
Iztok Krajnc
Čedalje večja popularnost ‘bencinarjev’
NOVICE
Čedalje večja popularnost ‘bencinarjev’
Forsa/Targobank Autostudie 2023
Iztok Krajnc
Japonci jih dobijo 1000
NOVICE
Japonci jih dobijo 1000
Nissan skyline nismo
Iztok Krajnc
Samo še z menjalnikom DSG?
NOVICE
Samo še z menjalnikom DSG?
Škoda superb
Iztok Krajnc
Priljučnohibridni avtodom
NOVICE
Priljučnohibridni avtodom
Volkswagen california concept
Iztok Krajnc
Varno do cilja
NOVICE
Varno do cilja
Agencija za varnost prometa
Iztok Krajnc
Nova serija 2 prihaja prihodnje leto
NOVICE
Nova serija 2 prihaja prihodnje leto
BMW serija 2 gran coupe
Iztok Krajnc
Ob poplavah poskrbite za svojo varnost
NOVICE
Ob poplavah poskrbite za svojo varnost
Zavarovalnica Triglav
Iztok Krajnc
Zadnja dražitev
NOVICE
Zadnja dražitev
Kia K3
Iztok Krajnc
Od 9. avgusta bo escalade goltal elektrone
NOVICE
Od 9. avgusta bo escalade goltal elektrone
Cadillac escalade IQ
Iztok Krajnc
Toyota GR86 bo hibrid!
NOVICE
Toyota GR86 bo hibrid!
Toyota GR86
Iztok Krajnc
Nemci niso za električne avtomobile
NOVICE
Nemci niso za električne avtomobile
Automobilwoche & Civey GmbH
Iztok Krajnc
Maska ostaja (pre)velika
NOVICE
Maska ostaja (pre)velika
BMW serija 4 gran coupe
Iztok Krajnc
Že drugi, ki ga v Evropo ne bo
NOVICE
Že drugi, ki ga v Evropo ne bo
Nissan Z nismo
Iztok Krajnc
Nemška Italijanka
NOVICE
Nemška Italijanka
NSU lambretta
Iztok Krajnc
Prihodnje leto z naelektrenim izgledom
NOVICE
Prihodnje leto z naelektrenim izgledom
Nissan qashqai
Iztok Krajnc
Prihaja cenejši vstopni model
NOVICE
Prihaja cenejši vstopni model
Nissan ariya
Iztok Krajnc
Retro oblika za novi land cruiser
NOVICE
Retro oblika za novi land cruiser
Toyota land cruiser
Iztok Krajnc
Novi crossland pripelje prihodnje leto
NOVICE
Novi crossland pripelje prihodnje leto
Opel crossland
Iztok Krajnc
Kup novosti tudi za scalo
NOVICE
Kup novosti tudi za scalo
Škoda scala
Iztok Krajnc
Kup novosti in svež izgled
NOVICE
Kup novosti in svež izgled
Škoda kamiq
Iztok Krajnc
Tokrat ujet z opremo timberline
NOVICE
Tokrat ujet z opremo timberline
Ford explorer active
Iztok Krajnc
Iskanje najboljšega poceni avtomobila
NOVICE
Iskanje najboljšega poceni avtomobila
ADAC
Iztok Krajnc
Utelešenje prestiža in ekskluzivnosti
NOVICE
Utelešenje prestiža in ekskluzivnosti
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 2+2 coupé by Pininfarina
Iztok Krajnc
Moderni predstavnik Can-Am dirkalnikov
NOVICE
Moderni predstavnik Can-Am dirkalnikov
Nichols Cars N1A
Iztok Krajnc
Razkrit s kupom novosti
NOVICE
Razkrit s kupom novosti
Ford F-150 lariat
Iztok Krajnc
Kmalu z matričnimi led lučmi
NOVICE
Kmalu z matričnimi led lučmi
Škoda kamiq, scala
Iztok Krajnc
Razkrili so posodobljen model
NOVICE
Razkrili so posodobljen model
Kia sorento
Iztok Krajnc
Defender s 550 ‘konji’?
NOVICE
Defender s 550 ‘konji’?
Land rover defender SVX
Iztok Krajnc
Družinska restomod alfa
NOVICE
Družinska restomod alfa
Alfaholics giulia super R 270
Iztok Krajnc
Posebna jetta GLI za 26.403 EUR
NOVICE
Posebna jetta GLI za 26.403 EUR
Volkswagen jetta GLI 40th anniversary edition
Iztok Krajnc
Za izbrane prihaja novi kicks
NOVICE
Za izbrane prihaja novi kicks
Nissan kicks
Iztok Krajnc
Ekskluzivni dobavitelj za brabus 930
NOVICE
Ekskluzivni dobavitelj za brabus 930
Continental
Iztok Krajnc
Lexus LM
NOVICE
Lexus LM
Najbolje založen najmanj 130 tisočakov
Iztok Krajnc
Prihaja najhitrejši DS 3 E-tense
NOVICE
Prihaja najhitrejši DS 3 E-tense
DS 3 E-tense Sport
Iztok Krajnc
LBX zanima tudi slavne
NOVICE
LBX zanima tudi slavne
Lexus LBX
Iztok Krajnc
Junija več električnih kot dizlov
NOVICE
Junija več električnih kot dizlov
Evropa
Iztok Krajnc
Nizka streha, ker je to moderno
NOVICE
Nizka streha, ker je to moderno
Peugeot 3008
Iztok Krajnc
Varno z motorjem
NOVICE
Varno z motorjem
AVP
Iztok Krajnc
Ultimativna integralka
NOVICE
Ultimativna integralka
Lancia hyena by Zagato
Iztok Krajnc
Dedek gre na ‘lifting’
NOVICE
Dedek gre na ‘lifting’
Audi RS 3
Iztok Krajnc
Sveži izdaji pokažejo 1. avgusta
NOVICE
Sveži izdaji pokažejo 1. avgusta
Škoda kamiq, scala
Iztok Krajnc
Zmanjšanje naročil in padec proizvodnje
NOVICE
Zmanjšanje naročil in padec proizvodnje
Nemška avtomobilska industrija
Iztok Krajnc
Testirajo naslednika modela huracan
NOVICE
Testirajo naslednika modela huracan
Lamborghini
Iztok Krajnc
Napad na BMW X3 M
NOVICE
Napad na BMW X3 M
Mercedes-AMG GLC 43 in 63 S E performance
Iztok Krajnc
Prihodnje leto s povezavo 5G!
NOVICE
Prihodnje leto s povezavo 5G!
Ford transit
Iztok Krajnc
Oprema active tudi za explorer
NOVICE
Oprema active tudi za explorer
Ford explorer active
Iztok Krajnc
Prototip z nemškim blagoslovom
NOVICE
Prototip z nemškim blagoslovom
Triumph TR25 concept by Makkina
Iztok Krajnc
Ekstremno napredna škatla
NOVICE
Ekstremno napredna škatla
Hyundai santa fe
Iztok Krajnc
Kmalu tudi na elektriko!
NOVICE
Kmalu tudi na elektriko!
Ford puma
Iztok Krajnc
Drzno na elektriko
NOVICE
Drzno na elektriko
Peugeot e-3008
Iztok Krajnc
Bo bencin goltal tudi pri nas?
NOVICE
Bo bencin goltal tudi pri nas?
Jeep avenger
Iztok Krajnc
Oster tudi po prenovi
NOVICE
Oster tudi po prenovi
Cupra formentor
Iztok Krajnc
Ioniq 5 N ima 650 ’konjev’!
NOVICE
Ioniq 5 N ima 650 ’konjev’!
Hyundai ioniq 5 N
Iztok Krajnc
Od septembra bo goltal elektrone
NOVICE
Od septembra bo goltal elektrone
Renault scenic E-tech
Iztok Krajnc
Dirkanje s prototipom
NOVICE
Dirkanje s prototipom
Cupra leon
Iztok Krajnc
Opel bo svojo prihodnost predstavil 5. septembra
NOVICE
Opel bo svojo prihodnost predstavil 5. septembra
Opel experimental concept
Iztok Krajnc
Več elegance za conquest
NOVICE
Več elegance za conquest
Renault megane conquest
Iztok Krajnc
E-traveller, e-spacetourer, e-ulysse, zafira
NOVICE
E-traveller, e-spacetourer, e-ulysse, zafira
Četverček bo deležen svežine
Iztok Krajnc
Prvi avtohtoni caterham
NOVICE
Prvi avtohtoni caterham
Caterham project V
Iztok Krajnc
Zmešnjava …
NOVICE
Zmešnjava …
NSU prinz 4L EP4
Iztok Krajnc
Kmalu večji zasloni na dotik
NOVICE
Kmalu večji zasloni na dotik
Volkswagen
Iztok Krajnc
Pametne pnevmatike za manjšo porabo!
NOVICE
Pametne pnevmatike za manjšo porabo!
Continental Conti Urban
Iztok Krajnc
Nakladalni asistent
NOVICE
Nakladalni asistent
Pender Ebikelifter
Iztok Krajnc
Samo še s petimi sedeži
NOVICE
Samo še s petimi sedeži
Renault scenic E-tech
Iztok Krajnc
Otipavanje tržišča
NOVICE
Otipavanje tržišča
AIM EV sport 01
Iztok Krajnc
Prvi samooklicani super tourer na svetu
NOVICE
Prvi samooklicani super tourer na svetu
Aston Martin DB12
Iztok Krajnc
ST-line že brez kamuflaže!
NOVICE
ST-line že brez kamuflaže!
Ford explorer ST-line
Iztok Krajnc
Štiri so stlačili v dva
NOVICE
Štiri so stlačili v dva
Mercedes-benz CLE
Iztok Krajnc
Po osvežitvi še bolj markanten
NOVICE
Po osvežitvi še bolj markanten
Peugeot 208
Iztok Krajnc
RS 6 bo po novem RS 7
NOVICE
RS 6 bo po novem RS 7
Audi RS 7
Iztok Krajnc
Vizualno porejen
NOVICE
Vizualno porejen
Volkswagen T-cross
Iztok Krajnc
Električni fiat
NOVICE
Električni fiat
FIAT 600e
Iztok Krajnc
Električna petka že prihodnje leto
NOVICE
Električna petka že prihodnje leto
Renault R5
Iztok Krajnc
Osvežen je podoben modelu EV9
NOVICE
Osvežen je podoben modelu EV9
Kia picanto
Iztok Krajnc
Eko histerija v Nemčiji
NOVICE
Eko histerija v Nemčiji
Bodo sedaj na udaru starodobniki?
Iztok Krajnc
Prihaja četrti master
NOVICE
Prihaja četrti master
Renault master
Iztok Krajnc
10. avgusta pokažejo kompaktni križanec
NOVICE
10. avgusta pokažejo kompaktni križanec
Mitsubishi
Iztok Krajnc
Vleče dobrih 153 ton!
NOVICE
Vleče dobrih 153 ton!
Iveco edaily
Iztok Krajnc
V CX-80 jih bo sedelo 7
NOVICE
V CX-80 jih bo sedelo 7
Mazda CX-80
Iztok Krajnc
Leta 2025 na reliju Dakar
NOVICE
Leta 2025 na reliju Dakar
Dacia
Iztok Krajnc
Urugvajski princ
NOVICE
Urugvajski princ
NSU P6/P10
Iztok Krajnc
Na elektriko tudi do 60 kilometrov!
NOVICE
Na elektriko tudi do 60 kilometrov!
Volkswagen caddy eHybrid
Iztok Krajnc
Dirkalnik s klimatsko napravo
NOVICE
Dirkalnik s klimatsko napravo
Maserati GT2
Iztok Krajnc
Skromni delavček
NOVICE
Skromni delavček
Maruti Suzuki alto tour H1
Iztok Krajnc
Dobra mera posodobitev
NOVICE
Dobra mera posodobitev
Jeep gladiator
Iztok Krajnc
Koncept električnega superšportnika
NOVICE
Koncept električnega superšportnika
Porsche mission X
Iztok Krajnc
1.000 primerkov z zlatimi dodatki
NOVICE
1.000 primerkov z zlatimi dodatki
Mercedes-AMG G 63 grand edition
Iztok Krajnc
Sveža izdaja pripelje še letos!
NOVICE
Sveža izdaja pripelje še letos!
Hyundai tucson
Iztok Krajnc
S tem vas bodo lovili italijanski policisti
NOVICE
S tem vas bodo lovili italijanski policisti
Alfa romeo tonale hybrid
Iztok Krajnc
Takšnega vam bo zavidal vsak sosed
NOVICE
Takšnega vam bo zavidal vsak sosed
BMW X1 M35i xDrive
Iztok Krajnc
Še tretja posodobitev
NOVICE
Še tretja posodobitev
Honda odyssey
Iztok Krajnc
Goltala bo še več bencina
NOVICE
Goltala bo še več bencina
Cupra ateca
Iztok Krajnc
Vrnitev karavanskega M5
NOVICE
Vrnitev karavanskega M5
BMW M5 touring
Iztok Krajnc
Velik električni križanec
NOVICE
Velik električni križanec
Hyundai ioniq 7
Iztok Krajnc
Zgodovinski dosežek znamke Alfa Romeo
NOVICE
Zgodovinski dosežek znamke Alfa Romeo
J.D. Power 2023 U.S. Initial Quality Study (IQS)
Iztok Krajnc
V drugo še bolj drzna
NOVICE
V drugo še bolj drzna
Toyota C-HR
Iztok Krajnc
Nova platforma od leta 2026
NOVICE
Nova platforma od leta 2026
Volkswagen SSP EV
Iztok Krajnc
Polikan obraz
NOVICE
Polikan obraz
Opel combo life
Iztok Krajnc
Novi električar za 25.000 evrov
NOVICE
Novi električar za 25.000 evrov
Citroën ë-C3
Iztok Krajnc
Od leta 2024 samo še hibrid
NOVICE
Od leta 2024 samo še hibrid
Lamborghini urus
Iztok Krajnc
Posodobljeni prihaja prihodnje leto
NOVICE
Posodobljeni prihaja prihodnje leto
Peugeot 208
Iztok Krajnc
Potrebne nadgraditve
NOVICE
Potrebne nadgraditve
Range rover evoque
Iztok Krajnc
Največji sejem za ljubitelje kolesarstva
NOVICE
Največji sejem za ljubitelje kolesarstva
Eurobike 2023
Iztok Krajnc
Novi kodiaq pokažejo jeseni
NOVICE
Novi kodiaq pokažejo jeseni
Škoda kodiaq
Iztok Krajnc
Uradno ga pokažejo 9. avgusta
NOVICE
Uradno ga pokažejo 9. avgusta
Cadillac escalade IQ
Iztok Krajnc
Trn v peti audiju A6 avant
NOVICE
Trn v peti audiju A6 avant
Mercedes-benz razred E T
Iztok Krajnc
Popolnoma nezakrit
NOVICE
Popolnoma nezakrit
Lincoln aviator
Iztok Krajnc
Nova platforma za električno izdajo
NOVICE
Nova platforma za električno izdajo
Alpine A110 electric
Iztok Krajnc
Nova admiralska ladja
NOVICE
Nova admiralska ladja
Renault rafale
Iztok Krajnc
Reševalni pas rešuje življenja
NOVICE
Reševalni pas rešuje življenja
AVP
Iztok Krajnc
Volkswagen T-cross
NOVICE
Volkswagen T-cross
Končno brez kamuflaže!
Iztok Krajnc
Golf za ljudi s posebnim okusom
NOVICE
Golf za ljudi s posebnim okusom
Volkswagen golf R by delta4x4
Iztok Krajnc
Normaliziran SUV
NOVICE
Normaliziran SUV
AEHRA sedan
Iztok Krajnc
Audi A5/S5
NOVICE
Audi A5/S5
Prej sta bila A4 in S4
Iztok Krajnc
Pariško presenečenje
NOVICE
Pariško presenečenje
Volkswagen ID. Bug
Iztok Krajnc
Osvežitev prinaša novo notranjost
NOVICE
Osvežitev prinaša novo notranjost
Land rover discovery sport
Iztok Krajnc
Varne meje pitja alkohola ni
NOVICE
Varne meje pitja alkohola ni
AVP
Iztok Krajnc
Za ZDA in Kitajsko
NOVICE
Za ZDA in Kitajsko
Volkswagen jetta/sagitar
Iztok Krajnc
Razkrijejo jo 26. junija
NOVICE
Razkrijejo jo 26. junija
Toyota C-HR
Iztok Krajnc
Prihaja prihodnje leto
NOVICE
Prihaja prihodnje leto
Fiat 600 electric
Iztok Krajnc
Pripravite se na več kot 1.000 ‘konjev’!
NOVICE
Pripravite se na več kot 1.000 ‘konjev’!
Porsche taycan GT
Iztok Krajnc
Drugo generacijo pokažejo jeseni
NOVICE
Drugo generacijo pokažejo jeseni
Škoda kodiaq
Iztok Krajnc
Naprodaj za okoli 36 tisočakov
NOVICE
Naprodaj za okoli 36 tisočakov
Volvo EX30
Iztok Krajnc
Vedno manj kamuflaže
NOVICE
Vedno manj kamuflaže
BMW serija 1
Iztok Krajnc
635 ‘vrancev’ pod pokrovom motorja
NOVICE
635 ‘vrancev’ pod pokrovom motorja
Range rover sport SV
Iztok Krajnc
Kompaktni poltovornjak
NOVICE
Kompaktni poltovornjak
TELO truck
Iztok Krajnc
Skoraj že brez kamuflaže
NOVICE
Skoraj že brez kamuflaže
Ford explorer limited
Iztok Krajnc
Omejena izdaja za Britance
NOVICE
Omejena izdaja za Britance
Cupra formentor VZN
Iztok Krajnc
Cena bo odvisna od zahtev
NOVICE
Cena bo odvisna od zahtev
ADAC test domačih polnilnih postaj
Iztok Krajnc
Evoque še ne bo povsem električen
NOVICE
Evoque še ne bo povsem električen
Range rover evoque
Iztok Krajnc
Najmanjši križanec v ponudbi
NOVICE
Najmanjši križanec v ponudbi
Lexus LBX
Iztok Krajnc
Uporabna ‘mravljica’
NOVICE
Uporabna ‘mravljica’
Ari 1570
Iztok Krajnc
Hitrost in varnost motoristov
NOVICE
Hitrost in varnost motoristov
AVP
Iztok Krajnc
Posodobitev brez kamuflaže!
NOVICE
Posodobitev brez kamuflaže!
Jeep gladiator
Iztok Krajnc
Nova generacija notranjosti
NOVICE
Nova generacija notranjosti
Peugeot 3008 i-Cockpit
Iztok Krajnc
Začetnik nemške moped scene
NOVICE
Začetnik nemške moped scene
NSU quickly
Iztok Krajnc
Volkswagen tiguan
NOVICE
Volkswagen tiguan
Tiguan in tiguan R-line
Iztok Krajnc
Umetna inteligenca za samodejno vožnjo
NOVICE
Umetna inteligenca za samodejno vožnjo
Jeep
Iztok Krajnc
Združevanje v Aziji
NOVICE
Združevanje v Aziji
Toyota in Daimler
Iztok Krajnc
Svetovni dan kolesarjev
NOVICE
Svetovni dan kolesarjev
AVP
Iztok Krajnc
Testiranje nabritega modela
NOVICE
Testiranje nabritega modela
Chevrolet corvette ZR1
Iztok Krajnc
Samo 62 primerkov
NOVICE
Samo 62 primerkov
Rolls-royce cullinan black badge 'blue shadow'
Iztok Krajnc
Podaljšana različica s sedmimi sedeži
NOVICE
Podaljšana različica s sedmimi sedeži
Volkswagen ID. buzz LWB
Iztok Krajnc
Je to novi SF90 Le Mans?
NOVICE
Je to novi SF90 Le Mans?
Ferrari SF90 LM
Iztok Krajnc
Nova stilska izdaja
NOVICE
Nova stilska izdaja
Nissan qashqai e-Power black edition
Iztok Krajnc
Topolino je citroën ami
NOVICE
Topolino je citroën ami
Fiat topolino
Iztok Krajnc
Varnost otrok v prometu
NOVICE
Varnost otrok v prometu
AVP
Iztok Krajnc
Naslednji bo bolj škatlast
NOVICE
Naslednji bo bolj škatlast
Chevrolet equinox
Iztok Krajnc
Številne novosti
NOVICE
Številne novosti
Audi A6
Iztok Krajnc
Zdaj z zmogljivejšim hibridnim motorjem
NOVICE
Zdaj z zmogljivejšim hibridnim motorjem
Toyota yaris
Iztok Krajnc
Poklon legendarnemu dirkalniku
NOVICE
Poklon legendarnemu dirkalniku
Porsche 911 ST
Iztok Krajnc
Moteči elementi v avtomobilih
NOVICE
Moteči elementi v avtomobilih
Motilci
Iztok Krajnc
Vleka prikolice z električnim avtomobilom
NOVICE
Vleka prikolice z električnim avtomobilom
AUTO ZEITUNG
Iztok Krajnc
Manjši popravki
NOVICE
Manjši popravki
Volkswagen golf
Iztok Krajnc
Manj profila, manj varnosti
NOVICE
Manj profila, manj varnosti
ADAC
Iztok Krajnc
Prava lepota prihaja od znotraj
NOVICE
Prava lepota prihaja od znotraj
BMW Z22 concept
Iztok Krajnc
Superb pokažejo še letos!
NOVICE
Superb pokažejo še letos!
Škoda superb
Iztok Krajnc
Otipavanje tržišča
NOVICE
Otipavanje tržišča
Caterham EV 7
Iztok Krajnc
Osma generacija!
NOVICE
Osma generacija!
BMW serija 5
Iztok Krajnc
Konec tedna bo močno obremenjen
NOVICE
Konec tedna bo močno obremenjen
AVP
Iztok Krajnc
Drzna druga generacija
NOVICE
Drzna druga generacija
Toyota C-HR
Iztok Krajnc
Šestkrat dobro in dvakrat zadovoljujoče
NOVICE
Šestkrat dobro in dvakrat zadovoljujoče
ADAC test osmih gorskih koles
Iztok Krajnc
Zdaj na voljo tudi najbolj prestižna izdaja
NOVICE
Zdaj na voljo tudi najbolj prestižna izdaja
Škoda enyaq Laurin & Klement
Iztok Krajnc
Električni križanec testirajo na Nürburgringu
NOVICE
Električni križanec testirajo na Nürburgringu
Audi Q6 E-tron
Iztok Krajnc
Svež izgled in nove tehnologije
NOVICE
Svež izgled in nove tehnologije
Volkswagen touareg
Iztok Krajnc
Po prevetritvi še bolj ostra
NOVICE
Po prevetritvi še bolj ostra
Opel corsa
Iztok Krajnc
Policist v križišču
NOVICE
Policist v križišču
AVP
Iztok Krajnc
Uradno ga pokažejo že jutri
NOVICE
Uradno ga pokažejo že jutri
Aston martin DB12
Iztok Krajnc
Hibridni pogon z motorjem V8
NOVICE
Hibridni pogon z motorjem V8
Lamborghini urus PHEV
Iztok Krajnc
Dobrodošle izboljšave
NOVICE
Dobrodošle izboljšave
DS 9
Iztok Krajnc
Renesansa
NOVICE
Renesansa
Aston martin vantage
Iztok Krajnc
Poustvarjen skoraj 50 let po razgrnitvi
NOVICE
Poustvarjen skoraj 50 let po razgrnitvi
Hyundai pony coupé concept
Iztok Krajnc
Prihaja križanec B-segmenta
NOVICE
Prihaja križanec B-segmenta
Lexus LBX
Iztok Krajnc
Prestižni grand highlander
NOVICE
Prestižni grand highlander
Lexus TX
Iztok Krajnc
Takšen bi bil Z4 shooting brake
NOVICE
Takšen bi bil Z4 shooting brake
BMW concept touring coupé
Iztok Krajnc
Nova platforma za električne dostavnike
NOVICE
Nova platforma za električne dostavnike
Mercedes-Benz VAN.EA
Iztok Krajnc
Posodobljena sedma generacija
NOVICE
Posodobljena sedma generacija
Hyundai elantra
Iztok Krajnc
Poklon partnerstvu s teniškim prvenstvom Francije
NOVICE
Poklon partnerstvu s teniškim prvenstvom Francije
Renault 5 Roland Garros
Iztok Krajnc
Posebna izdaja ob 25. obletnici
NOVICE
Posebna izdaja ob 25. obletnici
Volkswagen polo GTI edition 25
Iztok Krajnc
Brutalna izdaja električnega A6
NOVICE
Brutalna izdaja električnega A6
Audi RS 6
Iztok Krajnc
Dogajanje na Kitajskem
NOVICE
Dogajanje na Kitajskem
Kulturna revolucija, tokrat na področju avtomobilizma
Iztok Krajnc
Premijski materiali in nizka streha
NOVICE
Premijski materiali in nizka streha
Renault rafale
Iztok Krajnc
Varno s kolesom
NOVICE
Varno s kolesom
AVP
Iztok Krajnc
Nove tehnologije in osvežena zunanjost
NOVICE
Nove tehnologije in osvežena zunanjost
Cupra born
Iztok Krajnc
Predstavitev serijske verzije
NOVICE
Predstavitev serijske verzije
Porsche 912c by KAMM Manufaktur
Iztok Krajnc
Odklon od ustaljenih smernic
NOVICE
Odklon od ustaljenih smernic
Carice TC2
Iztok Krajnc
Testirajo ga v Michiganu
NOVICE
Testirajo ga v Michiganu
Toyota tacoma trailhunter
Iztok Krajnc
Circular-Car-Concept
NOVICE
Circular-Car-Concept
e.Volution SPACE
Iztok Krajnc
Ford E-tourneo courier
NOVICE
Ford E-tourneo courier
Električni tourneo prihaja prihodnje leto
Iztok Krajnc
Več-desettonska odgovornost
NOVICE
Več-desettonska odgovornost
AVP
Iztok Krajnc
Chevrolet tahoe high country
NOVICE
Chevrolet tahoe high country
Posodobljeni model ujeli v Detroitu
Iztok Krajnc
Cupra raval
NOVICE
Cupra raval
Električni malček prihaja leta 2025
Iztok Krajnc
Alpine A110 Pikes Peak
NOVICE
Alpine A110 Pikes Peak
Posebnež se bo podil proti vrhu!
Iztok Krajnc
Porsche panamera
NOVICE
Porsche panamera
Skoraj brez kamuflaže!
Iztok Krajnc
Aston martin DBX707 AMR23 edition
NOVICE
Aston martin DBX707 AMR23 edition
Posebna izdaja divizije Q
Iztok Krajnc
Citroën C4, C4 X
NOVICE
Citroën C4, C4 X
Zmogljivejši električni pogon
Iztok Krajnc
M5 ima vse manj kamuflaže!
NOVICE
M5 ima vse manj kamuflaže!
BMW M5
Iztok Krajnc
Hyundai i20
NOVICE
Hyundai i20
Kup tehnoloških nadgradenj
Iztok Krajnc
Porsche 718 spyder RS
NOVICE
Porsche 718 spyder RS
Slovo od bencinskega motorja
Iztok Krajnc
Mercedes-AMG E 53 limuzina in karavan
NOVICE
Mercedes-AMG E 53 limuzina in karavan
Vmesna stopnja do AMG E 63
Iztok Krajnc
Bentley speed edition 12
NOVICE
Bentley speed edition 12
Poklon motorju W12
Iztok Krajnc
Alpine A290_ß concept
NOVICE
Alpine A290_ß concept
Draženje nabritega električnega malčka
Iztok Krajnc
Več varnosti za voznike tovornih vozil in avtobusov
NOVICE
Več varnosti za voznike tovornih vozil in avtobusov
AVP
Iztok Krajnc
Volkswagen ID.7 variant
NOVICE
Volkswagen ID.7 variant
Praktična različica za ljubitelje karavanov
Iztok Krajnc
ADAC statistika okvar
NOVICE
ADAC statistika okvar
Razkriti 'pacienti'
Iztok Krajnc
Allianz Trade
NOVICE
Allianz Trade
Slabi obeti za avtomobilsko industrijo
Iztok Krajnc
Volan ima novo stran!
NOVICE
Volan ima novo stran!
Iztok Krajnc
Audi A5/S5
NOVICE
Audi A5/S5
Prej sta bila A4 in S4
Iztok Krajnc
Opel rekord (A)
NOVICE
Opel rekord (A)
Insignia iz leta 1963
Iztok Krajnc
Škoda favorit
NOVICE
Škoda favorit
Najbolje ohranjen model
Iztok Krajnc
Renault avantime
NOVICE
Renault avantime
Austral z nizko streho bo avantime?
Iztok Krajnc
Peugeot 2008
NOVICE
Peugeot 2008
Svež izgled in sveži pogoni
Iztok Krajnc
Volkswagen golf R 333
NOVICE
Volkswagen golf R 333
Dražijo posebno izdajo golfa
Iztok Krajnc
Volkswagen T-cross
NOVICE
Volkswagen T-cross
Po Braziliji ujet še v Nemčiji
Iztok Krajnc
Mercedes-benz GLC coupé
NOVICE
Mercedes-benz GLC coupé
Še izdaja z nizko streho
Iztok Krajnc
Fahrschule Gebr. Dobberkau e.K.
NOVICE
Fahrschule Gebr. Dobberkau e.K.
113 let druženja z opli
Iztok Krajnc
Infiniti QX80
NOVICE
Infiniti QX80
Testirajo drugo generacijo
Iztok Krajnc
BBE Automotive
NOVICE
BBE Automotive
31-milijardni nemški starodobniki
Iztok Krajnc
Mercedes-benz razred E
NOVICE
Mercedes-benz razred E
Večji in povsem elektrificiran
Iztok Krajnc
GMC acadia
NOVICE
GMC acadia
Manj kamuflaže v Detroitu
Iztok Krajnc
Škoda enyaq iV 50
NOVICE
Škoda enyaq iV 50
Za manj kot 40.000 EUR
Iztok Krajnc
Bentley continental in flying spur
NOVICE
Bentley continental in flying spur
Nove posodobitve za aktualno modelno leto
Iztok Krajnc
BMW X3
NOVICE
BMW X3
Nova generacija ujeta v hladnem vremenu
Iztok Krajnc
Land rover defender 130 V8 in defender 130 outbound
NOVICE
Land rover defender 130 V8 in defender 130 outbound
Najdaljši defender z motorjem V8
Iztok Krajnc
Škoda kodiaq
NOVICE
Škoda kodiaq
Novi kodiaq prihaja jeseni
Iztok Krajnc
Maraton projekta Sožitje
NOVICE
Maraton projekta Sožitje
AVP
Iztok Krajnc
Lotus envya
NOVICE
Lotus envya
Lotusova športna limuzina
Iztok Krajnc
Cupra tavascan
NOVICE
Cupra tavascan
(Skoraj) takšen kot koncept
Iztok Krajnc
Deutsche Oldtimer-Index 2022
NOVICE
Deutsche Oldtimer-Index 2022
Avtomobili, ki pridobivajo na vrednostide
Iztok Krajnc
Pomladanske počitnice
NOVICE
Pomladanske počitnice
AVP
Iztok Krajnc
Dacia duster
NOVICE
Dacia duster
Prihaja nova generacija
Iztok Krajnc
Hongqi L5
NOVICE
Hongqi L5
Ultimativni kitajski statusni simbol
Iztok Krajnc
Verti Versicherung AG
NOVICE
Verti Versicherung AG
Astrologija in prometne nesreče
Iztok Krajnc
Renault captur
NOVICE
Renault captur
Posodobljeni model testirajo na toplem
Iztok Krajnc
Astara microlino
NOVICE
Astara microlino
Nostalgični okoljevarstvenik
Iztok Krajnc
RAM 1500 TRX ‘Havoc Edition’
NOVICE
RAM 1500 TRX ‘Havoc Edition’
'Okoljevarstvo' na ameriški način
Iztok Krajnc
Varnost motoristov
NOVICE
Varnost motoristov
AVP
Iztok Krajnc
Mercedes-AMG GLC 63 coupé
NOVICE
Mercedes-AMG GLC 63 coupé
Mrcina z okoli 600 'konji'
Iztok Krajnc
Force citiline
NOVICE
Force citiline
Indijski grand espace
Iztok Krajnc
ARI 902
NOVICE
ARI 902
Pravi električni 'volkswagen'
Iztok Krajnc
Mini countryman
NOVICE
Mini countryman
Popolnoma odkrit
Iztok Krajnc
Polestar 4
NOVICE
Polestar 4
Zadnja stekla so pasé
Iztok Krajnc
MG cyberster
NOVICE
MG cyberster
Kitajski 'Z4'
Iztok Krajnc
Cupra formentor
NOVICE
Cupra formentor
Oster tudi po prenovi
Iztok Krajnc
Lancia pu+ra HPE
NOVICE
Lancia pu+ra HPE
Oživljanje skoraj mrtvega pacienta
Iztok Krajnc
Porsche cayenne
NOVICE
Porsche cayenne
Svež izgled in nove tehnologije
Iztok Krajnc
Cupra leon
NOVICE
Cupra leon
Prototip že na dirkališču
Iztok Krajnc
Lexus LM
NOVICE
Lexus LM
Prestižen transport ljudi
Iztok Krajnc
Renault clio
NOVICE
Renault clio
Tukaj je prenovljeni model
Iztok Krajnc
Pri omejitvi 70 km/h kar 190 km/h
NOVICE
Pri omejitvi 70 km/h kar 190 km/h
AVP
Iztok Krajnc
Volkswagen T-cross
NOVICE
Volkswagen T-cross
V Braziliji ujet posodobljen model
Iztok Krajnc
Mercedes-maybach EQS
NOVICE
Mercedes-maybach EQS
Ultimativno prestižna elektrika
Iztok Krajnc
Volkswagen ID.7
NOVICE
Volkswagen ID.7
Zastavonoša na elektriko
Iztok Krajnc
Nissan X-trail
NOVICE
Nissan X-trail
Prvi manjši popravki
Iztok Krajnc
Počasi se daleč pride
NOVICE
Počasi se daleč pride
AVP
Iztok Krajnc
Audi A3
NOVICE
Audi A3
Vstop v električno družino
Iztok Krajnc
Porsche cayenne
NOVICE
Porsche cayenne
Novo generacijo pokažejo 18. aprila
Iztok Krajnc
Mercedes-benz razred E all terrain
NOVICE
Mercedes-benz razred E all terrain
Terenski izgled in štirikolesni pogon
Iztok Krajnc
Ford transit courier
NOVICE
Ford transit courier
Najmanjši je zapeljal v novo generacijo
Iztok Krajnc
Aston martin DBS 770 ultimate volante
NOVICE
Aston martin DBS 770 ultimate volante
Samo 199 različic zgoraj brez
Iztok Krajnc
Renault clio
NOVICE
Renault clio
Večje možnosti za uspeh
Iztok Krajnc
Volvo XC40/C40 recharge
NOVICE
Volvo XC40/C40 recharge
Nove tehnologije za večji doseg
Iztok Krajnc
Mercedes-benz GLS
NOVICE
Mercedes-benz GLS
Elektrifikacija in nove tehnologije
Iztok Krajnc
Infiniti QX80
NOVICE
Infiniti QX80
Testirajo ga v Detroitu
Iztok Krajnc
Smart #3
NOVICE
Smart #3
Električnega novinca pokažejo čez 1 teden
Iztok Krajnc
Prihodnost e-skirojev v Sloveniji
NOVICE
Prihodnost e-skirojev v Sloveniji
AVP
Iztok Krajnc
Škoda enyaq campervan concept
NOVICE
Škoda enyaq campervan concept
Koncept za prosti čas
Iztok Krajnc
Varnost voznikov traktorjev
NOVICE
Varnost voznikov traktorjev
Iztok Krajnc
Nova generacija je električna
NOVICE
Nova generacija je električna
Ford explorer
Iztok Krajnc
Kar nekaj novosti
NOVICE
Kar nekaj novosti
Audi Q7
Iztok Krajnc
Jogger je lahko tudi ‘avtodom’
NOVICE
Jogger je lahko tudi ‘avtodom’
Dacia extreme
Iztok Krajnc
Polikana oblika, tehnologija pride kasneje
NOVICE
Polikana oblika, tehnologija pride kasneje
Volkswagen ID.3
Iztok Krajnc
Picanto bo kmalu prenovljen
NOVICE
Picanto bo kmalu prenovljen
Kia Picanto
Iztok Krajnc
Kupite avtomobil s čim več zasloni na dotik …
NOVICE
Kupite avtomobil s čim več zasloni na dotik …
Ste se naveličali življenja?
Iztok Krajnc
Končna izdaja za Britance
NOVICE
Končna izdaja za Britance
Audi TT final edition
Iztok Krajnc
Čas za poliranje gubic
NOVICE
Čas za poliranje gubic
Mercedes-benz GLB in EQB
Iztok Krajnc
Drugačen izgled, več tehnologij
NOVICE
Drugačen izgled, več tehnologij
Peugeot 508
Iztok Krajnc
Odlična priložnost za Hyundai
NOVICE
Odlična priložnost za Hyundai
Hyundai i10
Iztok Krajnc
Nova generacija ujeta na Švedskem
NOVICE
Nova generacija ujeta na Švedskem
Škoda kodiaq
Iztok Krajnc
Blagi hibrid ima 625 ‘konjev’
NOVICE
Blagi hibrid ima 625 ‘konjev’
BMW X5 M in X6 M competition
Iztok Krajnc
Armatura za tehnofile
NOVICE
Armatura za tehnofile
Mercedes-benz razred E
Iztok Krajnc
Prve vohunske fotografije
NOVICE
Prve vohunske fotografije
Volkswagen ID.2
Iztok Krajnc
Slovo od motorja že prihodnje leto
NOVICE
Slovo od motorja že prihodnje leto
Bentley W12
Iztok Krajnc
Več moči in tehnologij
NOVICE
Več moči in tehnologij
Suzuki swace
Iztok Krajnc
Več različic, več tehnologij
NOVICE
Več različic, več tehnologij
Peugeot 2008
Iztok Krajnc
Kitajska ‘Volks-Panamera’
NOVICE
Kitajska ‘Volks-Panamera’
Ora lightning cat
Iztok Krajnc
50 tokrat testiranih letnih pnevmatik
NOVICE
50 tokrat testiranih letnih pnevmatik
ADAC
Iztok Krajnc
Podaljšana različica z večjo baterijo
NOVICE
Podaljšana različica z večjo baterijo
Volkswagen ID. buzz LWB
Iztok Krajnc
Cenovno neverjetno ugoden ‘električar’
NOVICE
Cenovno neverjetno ugoden ‘električar’
Dayang chok G2
Iztok Krajnc
Vrnitev k tradicionalnim vrednotam
NOVICE
Vrnitev k tradicionalnim vrednotam
Daihatsu, Suzuki in Toyota
Iztok Krajnc
Osvežitev v drugi polovici leta
NOVICE
Osvežitev v drugi polovici leta
Kia sorento
Iztok Krajnc
Večja baterija za daljše poti
NOVICE
Večja baterija za daljše poti
Mercedes-benz esprinter
Iztok Krajnc
Prvi priključnohibridni maybach
NOVICE
Prvi priključnohibridni maybach
Mercedes-maybach S 580 e
Iztok Krajnc
Druga generacija pripelje prihodnje leto
NOVICE
Druga generacija pripelje prihodnje leto
Citroën C3 aircross
Iztok Krajnc
999 električnih kabrioletov že aprila
NOVICE
999 električnih kabrioletov že aprila
Mini cooper SE convertible
Iztok Krajnc
Silhueta pred pomladno razgrnitvijo
NOVICE
Silhueta pred pomladno razgrnitvijo
Renault espace
Iztok Krajnc
Osvežena zunanjost in nova različica
NOVICE
Osvežena zunanjost in nova različica
Honda jazz
Iztok Krajnc
Ujet v Nemčiji
NOVICE
Ujet v Nemčiji
Ford transit courier
Iztok Krajnc
Tale bo zamenjal DB11
NOVICE
Tale bo zamenjal DB11
Aston martin DB12
Iztok Krajnc
Težko pričakovana novost
NOVICE
Težko pričakovana novost
Suzuki jimny in 5 vrat
Iztok Krajnc
Kupe in kabriolet
NOVICE
Kupe in kabriolet
Porsche 911
Iztok Krajnc
Zbogom megane R.S., zbogom Renaultsport
NOVICE
Zbogom megane R.S., zbogom Renaultsport
Renault megane R.S. ultime
Iztok Krajnc
Suzukijev prvi globalni električni avtomobil
NOVICE
Suzukijev prvi globalni električni avtomobil
Maruti Suzuki eVX EV SUV concept
Iztok Krajnc
Volkswagen tiguan
NOVICE
Volkswagen tiguan
Novi tiguan tokrat v beli
Iztok Krajnc
Študija podjetja S&P Global Mobility
NOVICE
Študija podjetja S&P Global Mobility
Indija prehiteva Japonsko
Iztok Krajnc
Jaguar F-pace P400e
NOVICE
Jaguar F-pace P400e
Zdaj z izboljšanim priključnohibridnim pogonom
Iztok Krajnc
Ujet na severu Evrope
NOVICE
Ujet na severu Evrope
Mercedes-benz EQA
Iztok Krajnc
Koncept električnega poltovornjaka
NOVICE
Koncept električnega poltovornjaka
RAM 1500 revolution concept
Iztok Krajnc
Predogled električne limuzine
NOVICE
Predogled električne limuzine
BMW i vision Dee concept
Iztok Krajnc
Hyundai kona
NOVICE
Hyundai kona
Več prostora in zelo drzen izgled
Iztok Krajnc
Volkswagen ID.7
NOVICE
Volkswagen ID.7
Pravijo, da jih bo prevozil 700
Iztok Krajnc
Odslej bo jogger šel hibridno
NOVICE
Odslej bo jogger šel hibridno
Dacia jogger hybrid 140
Iztok Krajnc
Zelena pridobiva na priljubljenosti
NOVICE
Zelena pridobiva na priljubljenosti
Avtomobilske barve
Iztok Krajnc