Konec leta 2022 je bilo v Sloveniji registriranih že več kot 119.000 traktorjev. Po številu traktorjev na prebivalca je Slovenija tako prava velesila, saj ima povprečno vsak sedemnajsti prebivalec doma traktor. Za vožnjo traktorja voznik potrebuje veljavno vozniško dovoljenje F kategorije. Na dan 27. 3. 2023 je bilo v Republiki Sloveniji 299.012 imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije F. Govorci so predstavili opravljanje izpita za to kategorijo, varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, varnostne vidike teh vozil v prometu ter ugotovitve inšpekcijskih nadzorov. Ker je sezona dela na kmetijskih zemljiščih že v teku, večina opravil pa se izvaja s traktorjem, so bila opozorila Agencije in Policije namenjena tudi pozivu voznikom traktorjev k varni, previdni in odgovorni vožnji, ostalim voznikom motornih vozil pa k strpnosti do voznikov teh vozil. V petih letih je bilo v Sloveniji zabeleženih 757 prometnih nesreč s traktorjem, v katerih je umrlo 9 voznikov traktorjev, 19 je bilo hudo, 85 pa lahko telesno poškodovanih.
slika
Uvodoma je mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa izpostavila, da je šlo za prvi tovrsten dogodek v nizu regijskih dogodkov, namenjenih imentikom vozniških dovoljenj kategorije F, ki jih bo Agencija izvedla v prihodnjem obdobju: Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je postala upravičenka do denarja za različne razvojne programe, med drugimi tudi na kmetijskem področju. Kmetje so lahko pridobili evropska namenska sredstva za nakup kmetijske mehanizacije in številni so to možnost tudi izkoristili. Konec leta 2022 je bilo v Sloveniji registriranih že več kot 119.000 traktorjev. Poleg registriranih traktorjev je po nekaterih ocenah še mnogo neregistriranih, njihova povprečna starost pa narašča. To so predvsem starejši stroji, ki so najpogosteje brez kabine ali varnostnega loka in se kot taki ne morejo registrirati. Za uporabnike so tudi bistveno nevarnejši ob morebitnem prevračanju in predstavljajo veliko tveganje v prometu. "Po številu traktorjev na prebivalca je Slovenija tako prava velesila, saj ima povprečno vsak sedemnajsti prebivalec doma traktor. Za vožnjo traktorja voznik potrebuje veljavno vozniško dovoljenje F kategorije. Na dan 27. 3. 2023 je bilo v Republiki Sloveniji 299.012 imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije F," je dejala mag. Felser in opozorila, da tudi za voznike traktorjev velja prepoved vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, med vožnjo pa je prepovedana uporaba mobilnega telefona.
slika
Vsako leto 150 prometnih nesreč z udeležbo voznikov traktorjev Traktor mora imeti vgrajen homologiran varnostni lok ali kabino ter drugo obvezno opremo, ki ga varuje ob morebitnem nastanku prometne nesreče. Vsako leto je zabeleženih okrog 150 prometnih nesreč z udeležbo traktorja, največ v naselju. V zadnjih petih letih (2018-2022) je v 757 prometnih nesrečah umrlo 9 voznikov traktorjev, 19 je bilo hudo, 85 pa lahko telesno poškodovanih.
slika
Varnost voznikov traktorjev v prometu Franc Kancler, Biotehniška šola Maribor, je predstavil varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki in povedal, da ima vsaj en traktor 50 % slovenskih kmetij, dva ima 25 % kmetij, tri ali več pa ima okrog 10 % kmetij. Vsak traktor letno opravi 280 delovnih ur, kar pomeni, da so slabo izkoriščeni, je izpostavil. V 70 % je odgovornost za nesrečo pri teh voznikih na človeku, v 15 % na podlagi (vozna površina) in v 15 % na stroju. Med vzroki prometnih in delovnih nesreč traktorjev so po besedah Kanclerja slaba ocena terena (zdrs, prevrnitev), vožnja čez rob cestišča (prevrnitev), neprilagojena hitrost ter vstop na traktor ali na priključek, ko se le-ta že premika. Voznik traktorja nikdar ne sme biti bos, v natikačih ali drugi neustrezni obutvi ali opremi, je bil še jasen Kancler. Obvezna je uporaba smernika pri spremembi smeri vožnje, česar se morajo vozniki traktorjev zavedati ves čas, prav tako je potrebna največja možna mera previdnosti pri vključevanju s stranske na glavne ceste. Če traktorski priključek nima sedeža, na njem nikakor ni dovoljeno prevažati ljudi, prav tako ni dovoljen prevoz otrok v kabini do starosti leta in pol, od starosti leta in pol do višine 140 cm pa je prevoz otrok mogoč z obvezno uporabo otroškega sedeža. Izpostavil je tudi pomen varnostnega loka in uporabe varnostnega pasu.
slika
Boštjan Koletnik, samostojni policijski inšpektor s Policijske uprave Maribor, je predstavil ugotovitve varnosti traktorjev v cestnem prometu na območju PU Maribor. Lani so na tem območju zabeležili 35 prometnih nesreč z udeležbo voznikov traktorjev, največ na območju policijskih postaj Ptuj in Lenart. Kar 66 % so jih povzročili vozniki traktorjev sami. Ker je traktor počasi vozeče vozilo, mora imeti nameščeno označevalno tablo za takšna vozila. Voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo. Koletnik je poudaril, da je tudi za delo na njivi ali polju nujna uporaba varnostnega pasu, za neuporabo je predpisana tudi globa. Med delom na njivi se na traktor in priklopnik nabereta zemlja in blato, ki ga marsikdo nato nanese na cesto, kjer takšna onesnaženost lahko predstavlja nevarnost v prometu. Zakon zato veleva, da je vozilo potrebno očistiti ob vsaki vključitvi v cestni promet. Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z utripajočo rumeno lučjo, če ima pripet priključek, ki je širši od traktorja. Pomembno je tudi pravilno pritrjevanje tovora na vozilu, je dejal Koletnik in poudaril, da je Agencija za varnost prometa pripravila poseben pripomoček, ki je odlično pomagalo za pravilno pritrjevanje.
slika
Lani več kot 111.000 tehničnih pregledov traktorjev, večina na terenu Lani je bilo opravljenih 111.080 tehničnih pregledov traktorjev. Večina se zaradi specifike tovrstnih vozil opravi na terenu. To v praksi pomeni, da organizacije, ki izvajajo tehnične preglede traktorjev na terenu, morajo za te lokacije izpolnjevati posebne pogoje, lokacije in termine pa morajo priglasiti Agenciji za varnost prometa. Imetnik traktorja lahko izbere med trenutno 1.646 veljavnimi lokacijami za opravljanje tehničnega pregleda na terenu. Natančne lokacije in čas izvajanja objavi izvajalec tehničnih pregledov. Trenutno je priglašenih več kot 200 terminov za opravljanje takšnega pregleda, v postopku priglasitve pa jih je še nekaj manj kot 400 (na dan 28. 3. 2023). V letošnjem letu je bilo izvedenih že 456 terminov, v katerih so se opravljali tehnični pregledi na terenu. Postopki izvedbe so navedeni v Zakonu o motornih vozilih in Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil. Tehnični pregled vozila mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme. Če je na tehničnem pregledu ugotovljeno, da je vozilo tehnično brezhibno, se izda potrdilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti naslednji tehnični pregled.
slika
V Sloveniji skoraj 300.000 imetnikov vozniškega dovoljenja kategorije F Za vožnjo traktorja voznik potrebuje veljavno vozniško dovoljenje F kategorije. Na dan 27. 3. 2023 je bilo v Republiki Sloveniji 299.012 imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije F. Ob upoštevanju zadnjega petletnega povprečja (2018-2022) vsako leto 250 oseb opravi izpit kategorije F, brez da bi predhodno že imeli veljavno vozniško dovoljenje kategorije B. Značilnosti opravljanja vozniškega izpita te kategorije je predstavil Janez Meznarič, vodja Območja 5. Podrobno je spregovoril o dokumentih, ki so potrebni za opravljanje vozniškega izpita in učne stopnje usposabljanja ter praktični del vozniškega izpita. V Sloveniji je 21 šol vožnje, ki so registrirane za usposabljanje. V lanskem letu je bila stopnja uspešnosti teoretičnih izpitov v povprečju okrog 43 %. Usposabljanje iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki je namenjeno vsem, ki želijo pridobiti izpit za F kategorijo. V kolikor ima oseba že veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, BE, C, CE, D1, D1E, D ali DE, se izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F brez opravljanja izpitne vožnje in zdravniškega pregleda, če uspešno opravi usposabljanje o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Usposabljanje lahko opravi kadarkoli, torej že pred opravljenim izpitom za B ali druge naštete kategorije. Izpit za F kategorijo se vpiše na upravni enoti, ko ima imetnik vozniško dovoljenje za prej navedene kategorije že vsaj 6 mesecev. Če pa želi pridobiti izpit za F kategorijo kandidat s 16 leti, ali v primeru, da oseba nima nobenega od prej navedenih vozniških kategorij, se mora vpisati v šolo vožnje in mora najprej opraviti teoretično in praktično usposabljanje ter izpitno vožnjo. Predavanjem je sledil praktični prikaz na vadbeni površini, kjer so se udeleženci lahko seznanili z vožnjo traktorja s priklopnikom, oldtajmerji, različnimi tipi traktorjev in se seznanili z aktivnostmi Šole vožnje slovenske vojske.
Posted on

Varnost voznikov traktorjev

Agencija za varnost prometa je danes v prostorih Izpitnega centra območja 5 v Mariboru organizirala dogodek za večjo varnost voznikov traktorjev s predavanji in praktičnimi prikazi na vadbeni površini.

Beri dalje
Sedemsedežni električni križanec za teren
NOVICE
Sedemsedežni električni križanec za teren
Porsche K1
Iztok Krajnc
Praktičnost bo njegova vrlina
NOVICE
Praktičnost bo njegova vrlina
Citroën C3 aircross
Iztok Krajnc
Sedem sedežev prihaja jeseni
NOVICE
Sedem sedežev prihaja jeseni
Mazda CX-80
Iztok Krajnc
Pravi superšportnik
NOVICE
Pravi superšportnik
Aston martin DBS
Iztok Krajnc
Test otroških koles
NOVICE
Test otroških koles
ADAC
Iztok Krajnc
Vizualno je zdaj bolj jezen
NOVICE
Vizualno je zdaj bolj jezen
Nissan qashqai
Iztok Krajnc
Alpina B3
NOVICE
Alpina B3
Enaka bosta še nekaj časa
Iztok Krajnc
Nova slonja kotalka
NOVICE
Nova slonja kotalka
ARI soleno
Iztok Krajnc
Zbiratelj se rodiš
NOVICE
Zbiratelj se rodiš
Petja Grom
Iztok Krajnc
Prevetritev že na evropskem obzorju
NOVICE
Prevetritev že na evropskem obzorju
Mahindra XUV 400
Iztok Krajnc